Workshopy

Pondělí 13. října 2014

vstup na workshopy není zahrnutý v ceně konference

9.00 – 13.00

Navrhování mentorovacích programů

Tento interaktvní workshop se bude zabývat správnou praxí navrhování a využívání mentorovacích programů. Účastníci se naučí:

Navrhovat mentorovací schémata podle zásad správné praxe

  • Rychlé cesty pro přípravu a tvorbu efektivních programů
  • Jak překonávat možné překážky a úskalí
  • Sdílet znalosti získané na základě vlastních zkušeností a přímo v rámci workshopu vytvářet některé skutečné programy
Lis Merrick, MBA, MSc Lis Merrick, MBA, MSc, Executive Coach and Mentor, Managing Director of Coach Mentoring Ltd., Velká Británie

 

13.00 – 17.00

Immunity to Change

Harvardští psychologové Dr. Robert Kegan and Dr. Lisa Lahey vyvinuli proces pro porozumění, proč je tak těžké realizovat změny v životě. Nazvali ho „Odolnost vůči změně“. Tento proces zahrnuje pojmenování kýžené změny a identifikování překážek, které si na cestě klademe, bez obviňování či hodnocení. Odkrývá domněnky, které si vytváříme a které nám brání realizovat změnu, a ukazuje, jak tyto domněnky překonat. Tento průlomový program, který je založen na skutečném výzkumu, dokáže pomoci realizovat změny v životech lidí i ve společnostech, které by jinak byly těžko představitelné.

Proces: 4 hodiny

  • S pomocí facilitátora účastníci vyplní schéma se 4 sloupečky
  • Facilitátor vás provede každým ze 4 sloupečků a probere s Vámi o Vaše chápání a úvahy o této cestě
  • Po dokončení schématu povede facilitátor s účastníky koučovací cvičení, aby jim pomohl eliminovat domněnky, které blokují změnu
Leni Wildflower, PhD, PCC Leni Wildflower, PhD, PCC, executive coach, author and educator, Londýn

 


Workshopy probíhají v angličtě, budou tlumočeny do českého jazyka.


REGISTRACE

REGISTRACE