PROGRAM

13. 10. 2014  

Samostatné workshopy

(vstup na workshopy není zahrnutý v ceně konference)


9:00 – 13:00

Navrhování mentorovacích programů

Lis Merrick, MBA, MSc, Executive Coach and Mentor, Managing Director of Coach Mentoring Ltd., Velká Británie
—>


13:00 – 17:00

Immunity to Change

Leni Wildflower, PhD, PCC, executive coach, author and educator, Londýn
—>

14. 10. 2014  

Hlavní den konference

8:15 - 9:00
Prezence účastníků9:00 ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Uvítání prezidenta EMCC CZECH Romana Chudoby
Společný program
9:10 – 10:10
Jak navrhovat a rozvíjet systemický koučink a mentorink v organizaci
Aby byl koučink a mentorink v organizaci skutečně efektivní a získal ve firmě důvěru, musí se držet systemického přístupu. Jen tak je umožněn celostní přístup podporující učení jedince, týmů i celých organizací. Celostní koučink a mentorink se může souvisle vinout  skrze hlavní hodnoty, chování vedoucích pracovníků, rozvoj talentů, využívané teorie a systém odměňování v organizaci. Lis Merrick se bude ve svém úvodním příspěvku zamýšlet nad tím, jak navrhovat a rozvíjet přístupy systemického koučinku a mentorinku v rámci celé organizace.

Lis Merrick, MBA, MSc, Executive Coach and Mentor, Managing Director of Coach Mentoring Ltd., Velká Británie
10:10 – 11:10
Personal Leadership  v turbulentní době – perspektiva třetí generace koučinku jako inspirace pro praxi a dialog

 • Společenské změny
 • Rozvoj znalostí, učení a kompetencí
 • Nové výzvy v leadershipu

Reihard Stelter poukáže na skutečnost, že vedení lidí se dostává pod tlak. Opouštíme vedení  založené na rolích a přesouváme se k osobnímu vůdcovství pojímanému jako zvláštní schopnost. Od vůdců se očekává že správně rozliší hranici mezi rolí a osobností. Osobní vedení se stává specifickou kompetencí. Jestliže vůdci chtějí zahrnout Koučink jako součást svého způsobu vedení, pak takovýto Koučink musí být založen na reflektivní praxi, kde se vůdce jedním z partnerů “ryzího dialogu” inspirovaného třetí generací koučinku. Jakmile se koučink stává součástí vedení, musí být diskutovány otázky limitů a etiky.

Prof. Reinhard Stelter, PhD., Head of Section Human and Social Sciences, University of Copenhagen, Dánsko

11:10- 11:30
Přestávka na kávu
Sekce 1
Inspirace: Co bychom mohli dělat lépe
Sekce  2
Praxe:  Jak to děláme v ČR
11:30 – 12:30
Řízení koučovacích a mentorovacích procesů v organizaciPrezentace se věnuje novému, rychlému a efektivnímu koučovacímu modelu OSCAR. Je to model pro zaměstnance, aby mohli vést diskuse podobné koučovacímu rozhovoru. Výzkumy prokázaly, že OSCAR je vysoce efektivní nástroj. S OSCARem mohou zaměstnanci.

 • Obratně dávat zpětnou vazbu
 • Říkat si podporu a pomoc svým nadřízeným a kolegům
 • Diskutovat o nových strategiích
 • Vyjednávat v konfliktních situacích

Leni Wildflower, PhD, PCC, executive coach, author and educator, Velká Británie

11:30 – 12:00
Proces výběru dodavatele koučinkových/mentorinkových služeb, jak se rozhodovat o dodavateli

 • Ecce koučování
 • Obecná praxe při výběru dodavatelů koučování v ČR
 • Naše zkušenost s výběrem dodavatelů
 • Výběr kouče pro konkrétního zaměstnance
 • Naše best practice – návod na výběr dodavatele koučování

Markéta Závodská, Senior specialista rozvoje lidských zdrojů a Tomáš Křižánek, Senior specialista rozvoje lidských zdrojů, ČEZ, a. s., Praha

12:00  – 12:30
Implementace koučovacího programu v prostředí interkulturální výrobní firmy

 • Kulturní rozdíly ve vnímání koučingu
 • Na čem může i dobrý koučingový program zkrachovat
 • Jak připravit manažerům koučingovou nabídku, kterou nelze odmítnout, aneb jak motivovat top management pro koučing
 • Jak jsme vybírali kouče a klíčové schopnosti kouče z pohledu HR

Kateřina Kovářová, vedoucí oddělení Vzdělávání a rozvoje, ArcelorMittal Ostrava

12:30 – 13:00
Koučing nebo mentoring nebo sponzoring?

 • Selský rozum vs. sofistikované metody
 • Koučovací způsob vedení vs. certifikovaný koučing
 • Koučing jako kariérní výtah
 • Správně položená otázka

Ondřej Slabý, HR manažer pro ČR a SR, Coca-Cola HBC, Praha

12:30 – 13:00
Koučink v ABB – systematika vs osobní zkušenost

 • Aplikace koučinku v ABB (rozsah, cíle, cílové skupiny, formy, výsledky)
 • Osobní zkušenost manažera s používáním koučovacích technik v business životě
  • jak lze kombinovat práci kouče a manažera
  • v jakých praktických situacích to pomáhá

Ing. Vladimir Kysela, Senior Vicepresident, Strategic Business Development Manager, ABB s.r.o., Praha

13:00 – 14:00

Společný oběd

Společný program
14:00 – 15:15
Co se můžeme dozvědět z mentorovacích schémat o interním koučinku organizaci?

 • Strategické otázky týkající se liniových manažerů v roli kouče
 • Operativní problémy při získávání liniových manažerů pro roli koučů

Prof. Bob Garvey, Professor of Business Education, York St John Business School, Velká Británie

15.15 – 15.40

Přestávka na kávu

Sekce 1
Inspirace: Co bychom mohli dělat lépe
Sekce  2
Praxe:  Jak to děláme v ČR
15:40 – 16:10
Otázka moci a morálky při využívání M&C v organizacích
“Já svého kouče používám jen na to, abych poslal některé vzkazy našemu vedení. Dá se mu věřit jen to, že to opravdu pošle dál”…

 • Do jaké míry se klient v rámci organizovaného koučování a mentorování může s důvěrou otevřít?
 • Do jaké míry je toto otevření zneužitelné k manipulaci a vědomého i nevědoméhoprosazování mocenských zájmů?

Příspěvek poukáže na úskalí spojená s etikou, morálkou a mocí při využívání koučinku a mentoringu jako nástrojů firemního rozvoje a nabídne některá možná řešení.

Roman Chudoba, prezident EMCC Czech, Praha

15:40 – 16:10
Koučink – mentorink – 2 esa v rukávu, jen je umět vytáhnout ve správný čas

 • Zkušenost z ČSOB a příklad využití v praxi
 • Jak a kdy esa využíváme? Jejich výhody a nevýhody
 • Víme, co klient skutečně potřebuje?
 • Atraktivní a srozumitelná nabídka nestačí – osobní přístup a čas pro klienta
 • Obavy, otázky, nejasnosti – jsou přirozené, jak s nimi pracovat

Mgr. Jana Skalková, manažerka útvaru Rozvoj zaměstnanců, ČSOB, Praha

Mgr. Renáta Nocciolini, Koučovací centrum ČSOB, Praha

16:10 – 16:40
Překvapení a zklamání z koučinku z hlediska firmy

 • Koučink bez cílů a zadání
 • Kouč multitalent
 • Kouč spasitel a rádce
 • Nekonečný koučink

PhDr. Romana Bryndová, HR, Zentiva Group, a.s., Praha

16:10 – 16:40
Využití interního a externího mentoringu v rámci Talent Management programu ING

 • „Give & Take princip“ v Talent programu ING – co „dostanou“ naši Talenti a co získá firma?
 • „Action learning“ Talentů – proč jsme se rozhodli využít principy akčního učení s externími mentory a jak se to osvědčuje?
 • Kde se vzali naši interní mentoři, jak se podílejí na rozvoji talentovaných kolegů a jak jsme je na tuto roli připravili?

PhDr. Ingrid Němečková, Head T&D Specialist, lektor, poradce, terapeut, ING ČR, Praha

Markéta Dufková, Training & Development Specialist, ING ČR, Praha

16:40 – 17:10
Mentoring v nadnárodní korporaci- Projekt GE Money Bank „Mentoring pro talentované ženy“

 • Interní koučing a mentoring – pilíře práce s talentovanými zaměstnanci
 • Jak zapojit seniorní leadry do firemního koučingu a mentoringu
 • Využití individuálního i skupinového mentoringu
 • Zkušenost a příklady z GE

Martina Neuwirthová, Senior Manager Learning & Development, GE Money Bank, Praha

Patrik Šlechta, ACC, Senior IT Manager & Certified Coach, GE Money Bank, Praha

 16:40 – 17:10
Využít šanci

 • Koučink jako opora a zdroj  při kariérním postupu
 • Koučink jako katalyzátor manažerského růstu
 • Role koučovacích otázek při řešení specifických odborných otázek
 • Přínos koučování manažera z hlediska zaměstnavatele

Ing. Michaela Nováková, Ph.D., vedoucí odboru nákup, ČKD Praha DIZ, a.s.

Ing. Vlaďka Roldánová, certifikovaný kouč ACE, EMCC CZECH

17.30
Závěr konference

 

19:00 – 20:20
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ CRY BABY CRY, ŠVANDOVO DIVADLO

Příspěvky v angličtině budou tlumočeny do českého jazyka.

 

Dotazy a další informace k programu Vám zodpoví:

Petra Zárubová
Conference Manager
EMCC CZECH, o.s.
EMCC – Evropská rada pro koučování a mentorování
Mob.: +420 605 181 484
email: petra.zarubova(@)emcc-czech.cz

 

Dotazy a další informace k mediální spolupráci:

email: neubauerova.kvetoslava(@)seznam.cz