O KONFERENCI

 

Koučování ještě mnoho firem neumí využít

Koučování a mentorování může být velmi účinným nástrojem rozvoje lidí a lze z nich vytěžit daleko více, než je v českém firemním prostředí dnes obvyklé. Jak získat z koučování a mentorování větší užitek pro organizace různého typu, bychom rádi ukázali na I. mezinárodní konferenci EMCC CZECH – Evropské rady pro koučování a mentorování, která se bude konat 14. října 2014 v Praze v KONFERENČNÍ CENTRUM „U HÁJKŮ“, Na Poříčí 42.

Cílem konference je představit českým firmám širší možnosti využití koučování a mentorování pro rozvoj firmy jako celku a poskytnout některé tipy, jak lépe navrhovat, organizovat a řídit využití těchto nástrojů. Naším záměrem je diskutovat o možných přínosech a úskalích koučování a mentorování s majiteli, vedením společností, vedoucími pracovníky a personalisty, v jejichž kompetenci je rozhodovat o strategii rozvoje zaměstnanců i firmy jako celku.

Na příkladech dobré praxe ukážeme, že se koučování a mentorování se může stát nedílnou součástí firemní kultury i podnikatelské strategie. Budeme hovořit o tom, jak navázat koučování a mentorování na strategii rozvoje, jak navrhovat a řídit koučovací a mentorovací proces a schéma, jak se rozhodovat o dodavateli, jak naplnit očekávání a kvalitu.

EMCC-logo_web

 


 

„Mnohé společnosti nakupují služby koučů a mentorů bez hlubšího promyšlení,“ říká členka výkonné rady asociace koučů a mentorů EMCC Dana Kodešová. Svými aktivitami a konferencí, která se bude konat 14. října 2014 v KONFERENČNÍ CENTRUM „U HÁJKŮ“, Na Poříčí 42, pod názvem Změňte rytmus své organizace, hodlá asociace firmám ukázat, jak lze efektivně využít koučování a mentorování k růstu společnosti.

Text: Barbara Hansen Čechová

Výkřik: Mnoho firem s koučováním pravidelně pracuje. Bohužel však často spíše nekoncepčně. Manažeři ukáží na lidi, kteří by měli využít služeb kouče – někdy za odměnu, někdy „za trest“.

Asociací koučů je na trhu několik. Jaké jsou mezi nimi rozdíly? V čem se odlišuje ta vaše?

V České republice kromě nás působí ještě profesní organizace koučů ČAKO a pak mezinárodní asociace s názvem ICF. My se odlišujeme tím, že sdružujeme všechny zájemce a příznivce koučování, tedy nejen kouče, ale i studenty koučování a dále ty, kteří koučování nakupují, typicky personalisty. Dalším rozdílem je, že se zabýváme i mentoringem. Jsme součástí evropské organizace, která má celkem okolo 4500 členů zejména v Evropě.

Co svým členům nabízíte?

Každý měsíc děláme čtvrteční večery věnované koučování a mentorování, které jsou velmi oblíbené. Věnujeme se vždy hodně praktickým tématům. EMCC také akredituje kouče, mentory a vzdělávací programy pro kouče. Nyní chystáme velkou konferenci s názvem Změňte rytmus své organizace.

Čemu se bude konference věnovat?

Tato konference bude trochu odlišná od jiných akcí o koučování. Nebude totiž určená koučům a jejich rozvoji, ale je připravená pro ty, kteří služby koučů a mentorů využívají nebo o tom uvažují. To znamená pro personalisty, ředitele, majitele firem. Chystáme praktické případové studie, kde konkrétní firmy sdělí své zkušenosti, co se u nich změnilo poté, co začaly koncepčně pracovat s kouči. Přítomni budou vždy zástupci managementu, koučové i koučovaní. Přijede také několik zahraničních přednášejících. Účastníci by si měli odnést inspiraci, jak s koučováním v organizaci zacházet. Nikoliv náhodně, ale promyšleně.

Zmínila jste mentory. Fungují mentoři podobně jako koučové? Najímají si je firmy jako externí dodavatele?

Také, ale asi v mnohem menší míře. Při mentoringu se používá koučink, ale mentor na rozdíl od kouče musí mít i znalosti i dovednosti v daném oboru. Proto firmy spíše při hledání mentorů sahají mezi své zkušené pracovníky, kterým nabídnou kurz, kde si osvojí mentorský přístup. Nicméně na trhu působí i externí mentoři.

Jaká je nyní situace s koučinkem podle vás? Mám pocit, že zájem o něj spíše chladne..

To si nemyslím, spíše tak stagnuje. Problém je, že koučování začalo nabízet velké množství nejrůznějších lidí a klienti mají problém se orientovat v tom, kdo je kvalitní kouč a kdo ne. Navíc je tu fakt, že existuje mnoho škol a přístupů ke koučování a ne vždy jsou seriózní. Nicméně mnoho firem s koučováním pravidelně pracuje. Bohužel však často spíše nekoncepčně. Manažeři ukáží na lidi, kteří by měli dostat kouče, někdy za odměnu, někdo „za trest“. A ztrácí se komplexní efekt, který by společnost za to, že zavádí koučovací kulturu, mohla získat. Vidím nyní velký potenciál v menších společnostech, kterým by koučink mohl velmi pomoci.